Welcome!

elvis_phuong.jpg

Ci buồn
Sng tc: Anh Bằng
Trnh by: Elvis Phương

Ma Thu nơi đy
Buồn hơn ma Thu Si Gn nhiều
Nhn Thu l bay
Khng thiết tha giống Si Gn nhiều
 

Biết khng m biết khng em
Ma Thu nơi đy rất buồn rất buồn.
Trời mưa nơi đy
Buồn hơn trời mưa Si Gn nhiều
Giọt mưa hắt hiu
Như nhắc ta nhớ Si Gn nhiều
Biết khng em biết khng em
Tuổi xanh c đơn rất buồn rất buồn.

Hong hn nơi đy
Nhạt hơn hong hn Si Gn nhiều
Chiều ra biển khơi
Ta thấy thương nhớ Si Gn nhiều
Biết khng em biết khng em
Thời gian khng gian rất buồn rất buồn.

ĐK:

Ta muốn ko mặt trời lặng đng Đng mọc đng Ty
Ta muốn giam thời gian trong khm t đy
Để khng mất nhau để mi mi khng mất nhau
Khng mất nhau trn đời ny
D l chỉ một pht giy.

Mu trăng nơi đy
Đục hơn mu trăng Si Gn nhiều
Trời đm lặng sao
Như khc sao trăng Si Gn nhiều
Biết khng m biết khng em
Ở đy trăng sao rất buồn rất buồn...!!!


GO BACK