Welcome!

duongleloi1.jpg

Tôi Trở về thành phố.

 Nhac : Y Vân

 Ḥa âm : Sỹ Đan

 Họp ca : ASIA

 

 

Tôi trở về thành phố

Làm khúc hát một ḿnh

Buổi chiều chưa ngă xuống

Bóng đêm c̣n viễn chinh

Tội trở về thành phố

Làm tuổi thơ một ḿnh

Mỗi ngày đi ngă trái

Bờ sông nước mênh mông

Tôi trở về thành phố

Một ngày chưa thấy em

Ba ngày chưa thấy nón

Bây giờ tôi bỏ đi.

 

Tôi trở về thành phố

Làm khúc hát một ḿnh

Buổi chiều chưa ngă xuống

Bóng đêm c̣n viễn chinh

Tội trở về thành phố

Làm tuổi thơ một ḿnh

Mỗi ngày đi ngă trái

Bờ sông nước mênh mông

Tôi trở về thành phố

Một ngày chưa thấy em

Ba ngày chưa thấy nón

Bây giờ tôi bỏ đi.

 

Ba ngày chưa th ấy n ón

Bây giờ t ôi b ỏ đi

…………………………..

 

Bấm vào dưới đây :
Thanh Thúy
Thái Châu
Thanh Tuyển :

Phố buồn_Xóm đêm - Kiếp Nghèo

GO BACK